Malachov v rokoch 1526-1848

19.07.2014 10:26
     Etapa neskorého feudalizmu do ktorého spadajú aj nami skúmané roky 1715-1720 bolo obdobím kedy sa ekonomika a celkový hospodársky rozvoj v Uhorsku dostával pomaly do priaznivej situácie. Reorganizácia pomerov v Uhorsku bola nevyhnutná pretože celé 17. storočie bolo...
17.04.2014 20:38
     Možno ešte zo školských lavíc si pamätáme, čo to je tzv. urbárska regulácia. Ak ste si spomenuli, že bola súčasťou viacerých reforiem Márie Terézie, tak ste odpovedali správne. Tento Tereziánsky urbár je významný a dôležitý pre svoju výpovednú hodnotu a je...
12.03.2015 20:10
  Pre výskum pomerov a charakteru osídlenia Malachova koncom 18. storočia a v prvej polovici 19. storočia sú osobitne cenným prameňom súpisy daňovníkov alebo tiež označované ako dikálne súpisy. Účelom vzniku týchto súpisov bola štátna daň, ktorú vyberal štátny inštitút a to...

Kontakt

Mgr. Tomáš Cimerman malachovo.sk@gmail.com