Sčítanie obyvateľstva podľa náboženských konfesií publikované Dvorzsák Jánosom v roku 1877

Kontakt

Mgr. Tomáš Cimerman malachovo.sk@gmail.com