Sčítanie obyvateľstva z roku 1910

Kontakt

Mgr. Tomáš Cimerman malachovo.sk@gmail.com