Osobnosti

15.12.2012 22:59
Autor textu: Ľ. Kubišová     Staršie generácie Malachovčanov často spomínajú nebohého učiteľa Lustiga, ktorý v Malachove pôsobil v rokoch 1948/49 – 1966, najskôr ako učiteľ, potom ako tajomník MNV. Podľa všetkého to bol veľmi činorodý človek – hral aj režíroval divadlo,...
25.11.2012 20:39
Autor textu: Ľ. Kubišová V januári tohto roku (2011) by sa bol Ján Snopko od Nikliarov dožil 100 rokov (zomrel v roku 1988). Ako sme spomínali v minulom čísle, jeho fotografiou v divadelnom kostýme baču sa inšpiroval starosta O. Slivka pri vyrezávaní sochy „Bača“, na ktorej začal pracovať...
28.10.2012 14:49
Autor textu: Ľ. Kubišová Pri príležitosti 68. výročia vypuknutia SNP sme sa porozprávali s Jánom Šteinsdorferom, nositeľom Rádu slovenského národného povstania II. triedy a ďalších vyznamenaní, ktorý sa Povstania zúčastnil najskôr ako vojak Československej armády a neskôr ako...

Kontakt

Mgr. Tomáš Cimerman malachovo.sk@gmail.com