1905

17.04.2018 15:22
Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti, roč. VIII., č. 5, 15. október 1905, str. 69-71 Podáva dr. Ján Petrikovich.      Roku 1875 v lete cestujúc so svojím strýcom z Radvane cez Horné Pršany horami do Kremnice, pod samou Vysočinou nad chodníčkom narazili sme na...

Kontakt

Mgr. Tomáš Cimerman malachovo.sk@gmail.com