1872

26.03.2018 15:16
Publikované v periodiku Obzor, ročník X., číslo 18, zo dňa 25. júna 1872, str. 140      Juho-západne od mestečka Radvani, pri Baň. Bystrici, ležia dediny Horný a Dolný Malachov, od ktorých i celá dolinka meno svoje nosí. V tejto malachovskej doline má siedlo...

Kontakt

Mgr. Tomáš Cimerman malachovo.sk@gmail.com