Pešťbudínske vedomosti

 
Pešťbudínske vedomosti s podtitulom noviny pre politiku a literatúru, boli slovenské politické noviny, ktoré vychádzali v rokoch 1861 – 1870 v Pešťi 2-krát týždenne. Boli to noviny prívržencov Memoranda národa slovenského (memorandistov, čiže Starej školy slovenskej). Ich priamym pokračovateľom boli Národnie noviny.
 

Kontakt

Mgr. Tomáš Cimerman malachovo.sk@gmail.com