1863

29.03.2018 13:53
 Publikované v periodiku Pešťbudínske vedomosti, ročník III., číslo 13, zo dňa 13. februára 1863, str. 3, 4     „Základina, o ktorú nám ide, nosiť má názvisko „Mumáčik školských sirôt“. Pôsobenie tohto našeho ústavu obmedzuje sa na okres školský ev. aug. vyz. v Obci...

Kontakt

Mgr. Tomáš Cimerman malachovo.sk@gmail.com