1980

18.11.1980 00:00
Rudné bane sa pripravujú na ťažbu ortuťovej rudy v Malachove Publikované v týždenníku Priekopník zo dňa 18.novembra 1980       Geologický prieskum v malachovskom revíre potvrdil, že sa tu nachádza bohatá ortuťová ruda – rumelka. Najväčšia koncentrácia ortute má...

Kontakt

Mgr. Tomáš Cimerman malachovo.sk@gmail.com