Slovenské noviny

 
Slovenské noviny vychádzali v r. 1849 - 1861 vo Viedni ako poloúradné, neskôr úradné noviny viedenskej vlády pre Slovákov. Vychádzali 2-krát týždenne najprv v slovenčine, neskôr sa stali tlačovinou Staroslovákov a vychádzali v slovakizovanej češtine (tzv. staroslovenčine).

 

Kontakt

Mgr. Tomáš Cimerman malachovo.sk@gmail.com