1862

27.04.2018 14:26
Časopis Sokol, roč. I., č. 10, 21. október 1862, str. 382, 383      Nedávno bol som na vrchovci pohoria, zvolenskú stolicu od tekovskej deliaceho, aby som obzrel ten kameň, ktorý sa mi pre starobylý nápis jeho pamätníkom dejopisným byť vidí. Je kameň tento celkom podobný náhrobnému...

Kontakt

Mgr. Tomáš Cimerman malachovo.sk@gmail.com