1863

19.04.2018 14:28
Časopis Sokol, roč. II., č. 21, 15. november 1863, str. 498-500      S napnutosťou očakával som – a so mňou bezpochyby aj mnohý iný syn rodu slovenského – rozlúštenie starobylého na Kremnickom pohorí nachodiaceho sa nápisu, alebo aspoň prejavenie rozličných domnienok...

Kontakt

Mgr. Tomáš Cimerman malachovo.sk@gmail.com