1865

20.04.2018 16:03
Časopis Sokol, roč. IV., č. 1, 15. január 1865, str. 11, 12      Cestujúc nedávno z Kremnice do Bystrice, šiel som s jedným sedliakom i zpomenul som pred ním starobylý, v predošlom ročníku Sokola uverejnený nápis kremnický, a to zavdalo príčinu...

Kontakt

Mgr. Tomáš Cimerman malachovo.sk@gmail.com