1869

23.04.2018 15:27
Časopis Sokol, roč. VIII., č. 9, 26. september 1869, str. 281, 282      Mnohoctěná redakce! Náhodou mi ctěný Váš časopis „Sokol“ z roků 1863. a 1865 prišel do rukou, kdežto jsem k mé radosti nálezl, počemž jsem juž dávno toužil. Jsa vřelýctitel slovanstva, velmi rád...

Kontakt

Mgr. Tomáš Cimerman malachovo.sk@gmail.com