Dôležité webové odkazy

Z dôvodu lepšej prientácie sú odkazy na webové stránky tématicky členené

 

Malachov a občianske združenia pôsobiace v obci

Heraldika

Genealógia

Kontakt

Mgr. Tomáš Cimerman malachovo.sk@gmail.com