1903

06.04.2018 14:02
Publikované v periodiku Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti, roč. VI., rok 1903, str. 105-107      Dozvedeli sme sa, že na Veľkom Hrádku v Malachovskej doline v dolno-pršianskom chotári neďaleko Radvane, vo zvolenskej stolici, páni Sam. Petrikovich, staviteľ,...

Kontakt

Mgr. Tomáš Cimerman malachovo.sk@gmail.com